MÁY TÍNH CASIO FX 580 VN-X (SP CHÍNH HÃNG CASIO CÓ HÓA ĐƠN GTGT)

700.000đ

Thông tin cơ bản
 
Được cho phép trong bài kiểm tra GCSE/AS/A Level 
ĐƯỢC PHÉP MANG VÀO PHÒNG THI
Không thể lập trình
 
Không lập đồ thị
 
Số hàm : 521
 
Loại sản phẩm
Không thể lập trình
 
Không lập đồ thị
Số lượng chữ số
10 + 2 chữ số
Màn hình tinh thể lỏng
Dấu phẩy đánh dấu 3 chữ số
 
Hiển thị như trong sách giáo khoa
 
Menu biểu tượng
 
Màn hình hiển thị ma trận điểm
Đặc điểm chính
Các phím dẻo
Tính năng chính
Dấu âm
 
Tắt nguồn
Bộ nhớ
Biến: 9
 
Danh sách biến
 
Bộ nhớ độc lập (M / M+ / M-)
 
Bộ nhớ trả lời
 
Bộ nhớ đáp án trước đây
 
Bảo vệ bộ nhớ
 
Hàm reset
Nguồn điện
Pin cỡ AAA
 
AAA×1 (R03)
 
Tuổi thọ pin ước tính khoảng 2 năm
 
Tự động tắt nguồn
Phụ kiện
Vỏ cứng
 
 
Cài đặt hiển thị
 
Cài đặt định dạng hiển thị
 
Định dạng số: Cố định
 
Định dạng số: Sci
 
Định dạng số: Norm
 
Phép tính số thập phân tuần hoàn
 
Ký hiệu kỹ thuật
 
Ký hiệu kỹ thuật
 
 
 
Phép tính cơ bản Phép tính cơ bản Phép tính có dấu ngoặc Phép tính phân số Tính độ, phút, giây (lục thập phân) Phép tính nghịch đảo Phép tính phần trăm (chức năng máy tính khoa học) Phép tính tỷ lệ Hàm giai thừa π Phép tính với √ và π Chức năng làm tròn Phép tính nâng cao Số siêu việt: e Tính toán cơ số n Toán tử logic Phép tính số phức Phép tính ma trận Phép tính vectơ Phép tính vi phân Phép tính tích phân Phép tính đã được áp dụng Lệnh chứa nhiều dòng lệnh (:) Phép tính liên tục Chức năng phát lại Chức năng phát lại nhiều lần HOÀN TÁC Chức năng CALC Chức năng SOLVEChức năng/TÍnh năng
 
Chức năng cơ bản
 
Các hàm toán học cơ bản
 
Số hàm : 521
 
Phím x độc lập
 
Phép tính giá trị tuyệt đối
 
Hàm lũy thừa (bình phương)
 
Hàm lũy thừa (lập phương)
 
Hàm lũy thừa
 
Hàm lũy thừa (Căn bậc hai)
 
Hàm lượng giác
 
Hàm lượng giác nghịch đảo
 
Hàm hyperbol / hàm hyperbol nghịch đảo
 
Phép tính số mũ
 
Phép tính logarit
 
Logarit không phải cơ số 10
 
Chuyển đổi tọa độ
 
Tổ hợp / Hoán vị
 
GCD / LCM
 
Xác định phần số nguyên
 
Tìm thừa số nguyên tố
 
Tạo số ngẫu nhiên
 
Tạo số nguyên ngẫu nhiên
 
Tính tổng
 
Chức năng khác
 
Bảng tính
 
Phương trình
 
Phép tính bất đẳng thức
 
Chức năng liên quan đến vật lý và hóa học
 
Hằng số khoa học
 
Chức năng chuyển đổi hệ mét
 
Chức năng thống kê
 
Dữ liệu thống kê
 
Trình chỉnh sửa dữ liệu STAT dựa trên danh sách
 
Phép tính thống kê
 
Hàm thống kê
 
Thống kê cơ bản
 
Thống kê trung cấp
 
Thống kê nâng cao
 
Phép tính phân phối
 
G

0833230883